Туризм как бизнес планБізнес план

Тема 14. Критерії оцінки ефективності бізнес-плану

Тема 15. Критерії комерційної та бюджетної ефективності проекту

Тема 16. Методи аналізу та оцінки ризиків інвестиційних проектів

Суть бізнес-планування

13.1. Мета складання бізнес-плану та сфери його застосування.

13.2. Структура бізнес-плану. Резюме

Мета складання бізнес-плану та сфери його застосування

Бізнес - це особлива форма діяльності, яка передбачає готовність підприємливої людини приймати самостійні рішення і ризикувати. Вирішивши займатися бізнесом, підприємець повинен досконало спланувати його організацію. її зміст та послідовність повинні бути викладені в бізнес-плані, з якого в ринкових умовах прийнято починати будь-яку підприємницьку діяльність.

Основна заслуга бізнес-планування полягає в тому, що правильно складений такий план дає перспективу розвитку підприємництва, тобто в кінцевому підсумку, відповідає на найважливіше для бізнесмена питання: чи варто вкладати гроші в цю справу, чи принесе вона доходи, які повинні окупити витрати.

Отже, бізнес-план - це форма конкретизації підприємницької ідеї або іншими словами: Бізнес план - план створення або розвитку підприємства. Бізнес-план виступає основою для прийняття рішень ініціатором проекту (інвестором, підприємцем), а також є документом для зовнішньої презентації проекту перед потенційними партнерами, кредиторами або державними органами, відповідальними за створення і реєстрацію підприємства.

Метою складання бізнес-плану є планування господарської діяльності підприємства на найближчий та віддалений періоди. Бізнес-план відповідає на багато питань щодо майбутнього існування фірми, як:

o Визначення виду діяльності фірми, цільових ринків і місця підприємства на цих ринках;

o Формулювання стратегії та тактики підприємства;

o Вибір конкретного виду послуг, які будуть надаватись фірмою;

o Оцінка виробничих та невиробничих затрат;

o Розробка маркетингових заходів по вивченню ринку, рекламі, стимулюванню попиту та ін.

o Оцінка фінансових затрат фірми для передбачених завдань;

o Підбір кадрів для підприємства;

o Передбачення труднощів на шляху до виконання планів.

Основним змістом бізнес-плану є організація підприємницької діяльності та її планування. Бізнес-план - це офіційний документ, який виконує ряд функцій.

Перша функція служить підприємцю для якого бізнес-план є можливою оцінкою фактичних результатів за визначений період.

При умові виходу плану на міжнародну арену необхідно дотримуватись міжнародних вимог для створення бізнес плану. В загальних рисах бізнес план складається з :

Резюме ( executive summary), де висвітлені основні положення проекту (назву і головну ціль проекту; хто виступає ініціатором проекту та іншими учасниками; ціна проекту; термін та етапи реалізації проекту; джерела фінансування; критерії ефективності і фінансові показники проекту; можливості для бізнесу; привабливість бізнесу; важливість для підприємства і регіону.

Загальні відомості про підприємство (company profile): профіль діяльності підприємства, його положення на ринку сьогодні і бажане в майбутньому; головні події, що мали вплив на появу ідеї бізнесу; структура управління підприємством; основні техніко-економічні показники підприємства; аудиторський аналіз.

Ринок збуту підприємства (environment of industry): аналіз ринку даного товару чи послуги: становище справ в галузі, потенційні клієнти та місткість ринку, конкуренція, ефективність даного бізнесу; опис характерних рис даного продукту чи послуги, що забезпечить їм конкурентноздатність на даному ринку; перспективи розвитку.

Маркетинговий план (marketing plan): визначення об'єму продаж та каналів їхнього збуту; вироблення стратегії ціни, що базується на методах затрат (повних, середніх, граничних, стандартних, прямих); підбір рекламних зусиль; визначення методів контролю ситуації на ринку; передбачення факторів риску, що враховують виробничі порушення зв'язані з постачанням сировини чи комплектуючих; комерційні рики зумовлені з реалізацією продукції на ринку; фінансові риски викликані інфляцією та коливанням курсів валют; риски зв'язані з нещасними випадками

Оперативний план (operating plan): при створенні абсолютно нового підприємства необхідно охарактеризувати правове забезпечення проекту (відомості про реєстрацію, документи для заснування; форма власності, законодавчі обмеження, захист патентів та ін.). Якщо підприємство розширюється, то оперативний план починається відразу з виробничого розділу, де відображується цілий виробничий процес від купівлі нового обладнання чи приміщення до встановлення нового технологічного циклу.

Оперативний план можуть розбивати на два підпункти: перший - організаційний план, в якому міститься інформація про персонал та керівництво і розглядається правове забезпечення проекту, а другий - план виробництва, що відображає виробничий процес та інвестиційне забезпечення, якщо таке потрібне

План по трудових ресурсах (human resources plan) передбачає підбір професійних кадрів. Цей план повинен вивести організаційну структуру підприємства, де будуть чітко вказані посадові обов'язки працівників та їхні посадові оклади;

Фінансовий план (Financial plan) визначає ефективність пропонованого бізнесу. В цьому розділі необхідно відобразити: загальну потребу в інвестиціях, джерела фінансування, план прибутків та видатків; баланс грошових надходжень; термін окупності проекту та показується з яких коштів буде фінансуватись проект.

Особливе місце в фінансовому плані потрібно приділити розрахунку беззбитковості по формулі:

Тб/з =Пост./(1 - Кпер.),

Пост. - умовно-постійні витрати;

Кпер. - умовна частка умовно-постійних витрат в об'ємі продаж. Запас фінансової надійності - це різниця об'єму продаж аналізованого року і об'єму точки беззбитковості.

Як відкрити турагентство? Бізнес план турагентства

Туристичний бізнес продовжує розвиватися і є одним з прибуткових. Можливість і бажання виїжджати в будь-яку країну світу, в даний час, є у багатьох і населення цим активно користується. Багато подорожують навіть по кілька разів на рік. Тому відкриття туристичного агентства #8211; гарна можливість розпочати власний бізнес.

На туристичному ринку працюють туроператори і турагенти. Різниця їх у тому, що туроператори створюють продукти туризму: вони розробляють маршрути, викуповують чартери і номери в готелях різних країн, організовують трансфери, зустріч і проводи туристів, організовують екскурсії. Агенти ж є просто продавцями туристичних послуг та працюють через туроператорів, вони укладають з ними договори на продаж їх послуг, продають їх і отримують від цього комісію, яка і є їхнім доходом.

Турагенство, як і магазин, повинно розташовуватися в прохідному людному місці: в сусідстві з бізнес центрами, установами, банками, тобто поруч зі своїми потенційними клієнтами. Приміщення має бути обладнане так, щоб викликати довіру клієнтів. На стінах повинна бути розміщена інформація, що підтверджує діяльність фірми. В даний час, на цей вид діяльності ліцензія скасована, але повинно бути страхування діяльності, ось цей документ і треба піднести клієнтам, крім того, агентства мають, по сезону роботи, листи подяки від турагентів, їх теж можна повісити, що підтвердить надійність фірми.

Офіс фірми не повинен бути убогим, адже сюди йдуть клієнти з високими запитами і великими грошима, тому слід відповідати їх очікуванням.

Туристична фірма повинна бути оснащена хорошою оргтехнікою та засобами зв#39;язку, повинна мати швидкісний інтернет, адже робота менеджера агентства відбувається в режимі онлайн, він повинен оперативно бронювати путівки та авіаквитки.

Маючи офіс в хорошій місці і добре оснащений #8211; це ще не все. Треба ще заявити про себе. Як це зробити? За допомогою реклами #8211; це найбільш витратна стаття агентства. Потрібно постійно давати рекламу про свої послуги в ЗМІ, мати сайт, який би постійно оновлювався, робити розсилки, організовувати рекламні тури і самим постійно брати участь в рекламних турах туроператорів, щоб своїми очима бачити, що ти продаєш і вміти передати побачене клієнтові.

У фірми повинно бути красива назва, респектабельна вивіска. Повинні бути договори з надійними туроператорами і фінансове забезпечення, щоб, у разі, непередбачених обставин, клієнт міг отримати страхове відшкодування, тобто повинен бути договір зі страховою компанією про сплату страхової суми або договір банківської гарантії. Страхова сума становить в межах 1-1,5% від суми забезпечення.

Робота агентства будується таким чином:
#8211; укладається договір з туроператором на продаж його турів, де обумовлюються умови співпраці, відповідальність і розмір комісійної винагороди;
#8211; агенство:
#8211; знаходить туристів для поїздки в тури. укладає з ним договір на поїздку;
#8211; оформляє заявку на тур в турагентство, де вказує термін туру по датах, країну, готель, дані про туристів і їх кількості, бере аванс;
#8211; туроператор:
#8211; приймає заявку турагента і виписує рахунок на оплату;
#8211; передає туроператору документи, необхідні для оформлення візи;
#8211; турагент:
#8211; приймає залишок оплати від туриста;
#8211; оплачує тур туроператору за вирахуванням своєї винагороди;
#8211; туроператор:
#8211; видає документи по туру, для здійснення подорожі;
#8211; турагент6
#8211; видає документи туристу;
#8211; звітує перед туроператором звітом агента;
#8211; туроператор;
#8211; виписує рахунок-фактуру
#8211; підписує звіт агента.

Штат для невеликого агентства:
#8211; керівник;
#8211; 2 менеджера;
#8211; менеджер з загальних питань, який може виконувати роль кур#39;єра;
#8211; бухгалтер-касир;
#8211; прибиральниця.

Керівник компанії вирішує всі питання: господарські, стратегічні і, в разі необхідності, вміє продавати тури.

У керівника повинен бути досвід роботи не менше двох років, роботи турфірми, цей термін невипадковий: він повинен вміти працювати у високий і низький сезон.
Менеджер агентства повинен уміти вести переговори з клієнтами, як в офісі, так і по телефону, оформляти документи на тури, бронювати їх, працювати з туроператорами.

Менеджер з загальних питань повинен вміти прийняти дзвінки і перенаправити їх потрібного фахівця, повинен своєчасно забезпечувати офіс все необхідне: канцелярією, стежити за побутовими питаннями, обслуговувати клієнтів офісу, приймати вхідну кореспонденцію і вміти відправляти кореспонденцію, вміти користуватися факсом, сканером, електронною поштою, ICQ, Skype, писати ділові листи.

Кур#39;єр #8211; потрібна робота в агентстві. Він повинен доставляти документи і гроші туроператорам і отримувати документи від них. Тому, цей працівник повинен бути чесним, відповідальним та пунктуальним, тому що від його роботи багато залежить, одним словом, це повинен бути перевірений людина.
Обов#39;язки бухгалтера можуть виконуватися послугами спеціальних фірм, не треба організовувати ще одне робоче місце, нести витрати на комп#39;ютер, програми та меблі.

Як бачимо, туристичний бізнес #8211; це цікаве і вигідне напрям, який не думає згортатися, а навпаки, розширюється. Є багато цікавих напрямків і країн, список яких збільшується кожен сезон.

Бизнес план открытия собственного туристического агентства

Вы давно мечтали, и хотели открыть свой собственный туристический бизнес? Если вы обладаете выносливостью, любите общаться и при этом вполне коммуникабельны, то эта интересная бизнес идея вам определенно подойдет. Для создания и открытия собственного турагентства вам не потребуется больших финансовых вложений в дело. Так как этот вид вполне успешного бизнеса подразумевает перепродажу уже готовых продуктов туристической направленности. При чем, и сам опыт работы здесь, в тур организации, вам можно практически и не иметь. Так как, одно из важных качеств это – просто хорошо научиться рекламировать и продавать подобные консультации. А также, чтобы ваша лучшая бизнес идея оказалось весьма успешной в будущем, для вас станет основным – правильно написать свой бизнес план собственного туристического бизнес агентства, или например открытия авиакассы. со всеми нужными расчетами и показателями.

Давайте разберём небольшой бизнес план создания собственного туристического бизнес агентства.

Первым шагом будет определиться с выбором #8212; станете ли вы промышлять рекламой и продажей различных туристических путевок нескольких туроператоров, или же только одного представителя. Вашей главной задачей будет заниматься достаточно ответственным делом – рекламой и сбытом тур путевок. При этом никаких определенных рисков у вас не возникнет. А вашим неоднократным источником прибыли станет хороший процент комиссионных с произведенных продаж.

Немаловажно, точно определиться с направлением вашей деятельности. Решите вопрос: что вы станете предлагать вашим клиентам – туристические путевки во все возможные страны или же только самые популярные и востребованные виды направлений. Например #8212; Бали, Турция, или Тунис, Египет. А также, нужно решить выбор вашей специализации. Например – горнолыжные курорты или пляжный отдых теплых стран с посещением школы дайвинга. И точно определиться с какими именно туристическими операторами вы желаете сотрудничать.

Второй шаг, это аренда помещения. Любая новая бизнес идея всегда начинается с поиска нужного помещения под офис. Конечно же, ваш будущий офис может быть скромным или наоборот дорогим, это зависит от места расположения. Однако стоит не забывать, что для того, чтобы успешно вести ваш бизнес просто необходим серьезный и полноценный красивый офис. Присмотритесь к определенным районам вашего города. Лучше, чтобы они небыли уже охваченными вашими конкурентами, другими туристическими фирмами. А когда подберете подходящий можете начинать вести свою бизнес деятельность.

Следующий этап, зарегистрироваться как юр-лицо и после получить определенный разрешающий сертификат, и обязательно нужную лицензию на ведения вашего турбизнеса. Как например, и в бизнес плане открытия собственной небольшой юридической компании .

Далее, нужно подыскать необходимый квалифицированный персонал. Здесь, стоит отдавать реальные предпочтение именно тем сотрудникам, которые уже имеют необходимый опыт в бизнес-сфере туризма. А также желательно нанимать еще таких сотрудников, которые бы неплохо владели различными лингвистическими навыками.

Теперь, вам необходимо заняться маркетинговым и рекламным проектом. Первое, это стоит продумать, все варианты раскрутки вашего нового агентства в сфере услуг и отдыха. Где искать клиентов и как они могут узнать о вашем существовании? Все эти вопросы, в принципе сегодня вполне решаемы. Стоит размножить рекламу в Интернет-ресурсах, а возможно и открыть свой интернет-магазин ваших услуг. А также обязательно сотрудничать с различными СМИ-агентствами вашего города. И еще, немаловажно и название вашей организации. От того, как вы назоветесь, зависит многое. Найдите броское и вирусное название своего агентства, оно обязательно принесет вашей фирме удачу.

Стоит обязательно учитывать, что вокруг много достойных конкурентов, которых вам придется догонять и опережать. А также, сегодня существуют многие сайты, где желающие теперь могут вполне сами, и забронировать гостиницу и оплатить выбранные билеты. Поэтому, вам просто необходимо составить качественно и грамотно финансовый план будущего турагентства, для этого вам понадобиться определенная помощь грамотного бухгалтера. Также, вы можете ознакомится с полезной статьей на нашем сайте: Бизнес план открытия собственного бизнеса с нуля .

Обычно на практике, доходом таких агентств, является комиссионные проценты, полученные за продажи путевок предоставленные туроператором. Они могут быть абсолютно разными, т.е. варьироваться в промежутке 10-20 %. Конечно же, здесь будет все в основном зависеть от известности вашего агентства и его репутации.

Если предположить, что обычная средняя турпутевка будет стоить 30000 рублей, то с продажи пяти таких путевок в один рабочий день, можно обеспечить ежемесячную прибыль вашего агентства в 375 000 рублей. И этой суммы может вполне хватить для покрытия всех ваших обязательных расходов для организации. Возможно, вам также будет полезна статья: Как правильно составить бизнес-план, чтобы получить кредит?

Желаем удачи вам, в ваших бизнес-начинаниях!

Источники: http://pidruchniki.com/19720822/turizm/biznes_plan, http://e-ogo.com.ua/yak-vidkriti-turagentstvo-biznes-plan-turagentstva/, http://xn--90agbbbjecccx3a7cu4dq.xn--p1ai/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%83/

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр на картинке: код подтверждения